HAR DU TÄNKT ATT ANORDNA EN FEST MEN SAKNAR EN PASSANDE LOKAL FÖR ÄNDAMÅLET?

HOS KIF KAN DU HYRA KNÖTTAS PAVILJONGEN TILL EN RINGA KOSTNAD.

 

PRISEXEMPEL

MEDLEMMAR I KIF 250:-/KVÄLL

PRIVATPERSONER, ICKE MEDLEM I KIF 500:-/KVÄLL

FÖRETAG 1000:-/KVÄLL

BOKNING OCH INFORMATION:

KIF´S KANSLI TEL: 0278-651159

MAGNUS BERGLUND TEL: 0278-650609

VÄLKOMMEN ATT HYRA PAVILJONGEN!