Medlemskap

För att bli medlem i Kilafors Idrottsförening gör ni följande

*Betala in följande belopp

Familj 400:-/år (Barn som bor hemma räknas som familjemedlem)

Senior 200:-/år

Junior 100:-/år

Swish: 123 376 40 16

Bankgiro: 5239-0358

* Fyll sedan i medlemsformuläret

 

Medlemsskap
Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla
flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna
administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att
behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning
samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt
personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister
(SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen
genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina
personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra
särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga
personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om
medlemskap.