På väg mot samma mål

Policy för fotbollsverksamheten i Kilafors IF.

En gemensam policy

Detta är en skrift som kommit till för att klargöra riktlinjer som ska gå som en röd tråd genom all fotbollsverksamhet i Kilafors IF. Syftet med en gemensam policy är att underlätta och vägleda arbetet för alla som är verksamma inom föreningen, såväl spelare som ledare, men även alla föräldrar som på olika sätt bidrar till verksamheten.
Många gånger kan händelser och situationer lösas på ett flertal mer eller mindre bra sätt, men genom att förtydliga en gemensam policy för föreningens verksamhet, visar vi vad vår förening står för. På så sätt blir denna skrift en ledning och hjälp för oss i vår verksamhet.

Kilafors IF – verksamhet och verksamhetsidé

Kilafors IF bildades 1919 och har under årens lopp ägnat sig åt en mängd olika sporter
I dag har föreningen omkring 1 100 medlemmar och bara fotbollssektionen omsätter cirka 600 000 kronor varav den största delen bygger på ideella insatser, till exempel lotterier, reklam och egna arrangemang.
Föreningens organisation består av en överordnad styrelse och två underliggande sektioner, fotbollssektionen och friidrottssektionen. Fotbollssektionen har också en underliggande ungdomssektion.
Målsättningen för föreningens barn- och ungdomsverksamhet är att erbjuda ett sunt och samtidigt roligt alternativ för bygdens barn och ungdomar. Kilafors IF är till för alla som vill vara med och följer de regler som vi satt upp. Vi erbjuder möjligheten för alla som vill, att spela fotboll. Under resans lopp är vårt mål att erbjuda en undervisning i fotboll som lämpar sig för varje enskild individs egna förutsättningar, men samtidigt aktivt arbeta för att inga individer blir utslagna på grund av bristande färdigheter eller mognad. Väl på seniornivå får individernas egna förutsättningar leda dem vidare till den nivå de är lämpade för.
Detta ställer stora krav på föreningen eftersom dagens konkurrens från andra sporter och fritidsaktiviteter är så pass mycket större än tidigare. Vi måste, kort sagt, hela tiden arbeta med engagemang och entusiasm för att göra föreningens aktiviteter attraktivare.
För att underlätta detta för de ledare som är verksamma inom föreningen ska föreningen erbjuda relevanta ledarutbildningar och även bedriva egen kursverksamhet. Detta för att stärka ledarnas kunskaper inom såväl idrottsliga som rent praktiska detaljer.
Vi har även som mål att framkalla en stark klubbkänsla med gemenskap hela vägen från ungdomsspelare till seniorspelare. Ungdomssektionen ska vara väl representerad i fotbollssektionen och vi ska också arbeta för täta kontakter mellan aktiva och ledare på olika nivåer. Till exempel genom att låta knattespelare vara maskotar under seniorlagsmatcher, att seniorlagsspelare deltar ibland när ungdomslagen tränar, faddersystem eller genom att låta ungdomsspelare delta i seniorlagens uppladdning inför match eller vara med på seniorlagens träningar.

Hur bygger vi ett lag?

Viktigt är att varje enskilt lag har en god kommunikation med föreningen. För ungdomslagen sker denna kommunikation via ungdomssektionen, vidare till fotbollssektionen och slutligen ända fram till styrelsen. Samtidigt vill vi inte se några vattentäta skott mellan avdelningarna, utan strävar efter en öppen förening där allas röst är lika mycket värd och där det är högt i tak för åsikter.
Vi strävar efter att så många som möjligt ska vara inblandade i ett lag. Detta för att inte någon ska få för stor arbetsbörda och det faktum att den ideella uppoffringen oftast känns lättare, och därmed utförs bättre, om den delas av flera.
Nedan följer en bra modell för hur ansvaret kan fördelas inom ett lag;
Tränare:
2-3 st. med grundutbildning och intresse. De delar på ansvaret för träningarnas organisation och har ett gemensamt ansvar för laguttagning och taktik vid matcher.
Lagledare:
1-2 st. som delar på träningar och matcher. Det ligger under deras ansvar att föra journal på alla aktiviteter (fylla i närvarokort) som är bidragsgivande, kalla spelare till match, ha koll på tider för träningar, matcher, transport till och från matcher, kolla upp att det finns domare till matcher, samt ha ett övergripande lagansvar.
Materialförvaltare:
1-2 st. som tar ansvar för och sköter om lagets material. Ser till att det finns matchdräkter (eventuellt tvättar efter match), att lagets egen sjukvårdsväska är välfylld, samt ansvarar för inköp (i samråd med ungdomssektionen) av ny material till laget.
Styrelseledamoter:
1-2 st. som sitter med i ungdomssektionen och tar del av vad som beslutas, framför lagets egna åsikter och återför information till laget.
Ekonomi- och sponsoransvarig:
Ansvarar för lagkassan, kioskverksamheten, eventuell egen försäljning och sponsoruppdrag. Håller dessutom kontakt med ungdomssektionens kassör.
Kioskansvarig:
Ansvarar för att upprätta en kiosklista, där föräldrar till alla barn delar på lagets ansvar för att kioskförsäljning sker under lagets egna hemmamatcher, samt de matcher på seniorlagsnivå som laget fått på sin lott. Ett bra rättesnöre kan vara att låta föräldrar som inte har andra ansvarsområden ta fler kiosk pass.
Kioskansvarig ska dessutom ha utbildning i hur kioskverksamheten ska bedrivas på såväl Garntjänst som Knöttas. Denna kunskap ska spridas vidare till resten av föräldrarna.
Sjukvårdsansvarig:
1-2 st. som av föreningen fått enklare sjukvårdsutbildning och finns tillgänglig för att behandla enklare skador under matcher och träningar.

Naturligtvis kan det vara svårt att få många föräldrar engagerade och det är heller ingen omöjlighet att samma person sköter fler av dessa uppgifter.

Föräldragrupp:
Ett alternativ är att ersätta punkterna styrelseledamöter, ekonomi- och sponsoransvarig, kioskansvarig och sjukvårdsansvarig med en ”föräldragrupp”. Gruppen bör bestå av minst 4-5 personer och sammanträffa minst tre gånger per år, före, under och efter säsongen. Då ska de planera verksamheten, diskutera missförhållanden, upprätta målsättningar för kommande års verksamhet, sammanfatta det gångna årets verksamhet, samt fördela ovanstående ansvarsposter mellan varandra.
Föräldragruppen ska däremot inte ersätta tränare, lagledare och materialförvaltare.

Riktlinjer för knattefotboll

Med ”knattefotboll” menar vi barn i åldrarna 6 – 10 år. Vår målsättning för barn i dessa åldrar är att erbjuda alla som vill prova på, möjligheten att spela fotboll och skapa intresse hos dessa för att fortsätta med detta. Verksamheten ska ge barnen de mest grundläggande kunskaperna om fotboll men ändå ske på ett rakt igenom lekfullt och kravlöst sätt.
Träning
1-2 ggr/vecka.
Målsättningen är att starta i början av april. Träningen ska vara lekfull och bygga på övningar som barnen tycker är roliga, till exempel stationsövningar med små grupper (5-8 st.) och mycket spel mot två mål. I takt med att åldern och erfarenheten ökar kan svårighetsgraden på stationsövningarna ökas successivt.
För ledare gäller det att visa engagemang, ge mycket beröm och att verkligen lägga märke till alla barn. En bra början är att lära sig alla namn och försöka få ett personligt förhållande med dem alla. För att kunna lägga tid på detta är det mycket viktigt att alla träningar är välplanerade i förväg.
Som tidigare sagts är det viktigt med rena lekar (gärna lekar där man kastar, fångar eller rör sig med boll) i träningen. I övrigt bör det övas på spel med både små lag och större lag med stora mål, samt träning i att passa och nicka bollen och skottövningar där man tränar tillslag på boll. För målvakter ligger fokus på att fånga bollen.
Dessutom bör regler som; inkast, hands, frispark, avspark och straffområde förklaras och tränas.
Matcher
För alla dessa årgångar gäller 7-mannafotboll, eventuellt serier eller sammandrag – kanske bara vänskapsmatcher beroende på vad distriktet har att erbjuda. Efter matcher i de här åldrarna förekommer ingen resultatrapportering.
Övrigt
Alla ska få vara med på träningar och matcher oavsett hur mycket man har tränat. På matcher får alla spela lika mycket och all toppning av laget är förbjuden. Dessutom ska alla utbildas i spel på alla positioner och även få spela lika mycket på alla de positioner man vill prova på. På den här nivån är matchresultat ovidkommande, det viktiga är att alla har kul!

Riktlinjer för pojk- och flickfotboll

Här handlar det om åldrarna 11- 13 år, från 7-mannalag till och med det första året med 11-mannalag (eventuellt även 9-mannalag).
Fortfarande gäller det att få deltagarna att ha roligt under såväl träning som match. Det är också fortsatt viktigt att locka fler spelare till laget, för att stärka underlaget för ett framtida 11-mannalag. Därför måste alla som tränar få spela match och under matcherna spela lika mycket. Kom ihåg att det är viktigare att utvecklas inför framtiden än att vinna varje match. Framsteg behöver inte nödvändigtvis stavas poäng!
För ledare/tränare gäller samma saker som i knattefotboll men nu blir det allt viktigare med noggranna instruktioner till hur alla övningar ska genomföras, samt varför de ska genomföras. Försök att föra en dialog med spelarna för att göra dem mer delaktiga. Fortfarande är emellertid leken en viktig del av verksamheten och det gäller att alla deltagare fortsätter att tycka att det är roligt med fotboll. Se barnen efter varje barns individuella förmåga och ge beröm och uppmuntran efter varje övning.
Träning
Cirka 2 ggr/vecka.
Träningen bör bestå av smålagsspel och spel med stora mål, längre passningar och passningar i spelmoment. Träning i att ta emot bollen under kontrollerade former och göra avslut (skott, nick och inlägg). Låt alla ha så många bollkontakter som möjligt per träning.
Målvakter ska nu, förutom att greppa bollen, även få träning i att ramla och kasta sig, samt att skjuta utsparkar. Dessutom ska organisatoriska detaljer som spelavstånd, spelbredd, speldjup och markeringsspel börja övas in. En viktig detalj är att 12 åringarna börjar förberedas för 11-mannaspel. I de fall fotbollsträningar kolliderar med aktiviteter i andra idrotter måste vi visa välvilja för frånvaro. Barn i dessa åldrar måste få prova mer än en idrott utan att behöva välja bort någon annan.
Matcher
Nu deltar lagen i seriespel och cuper och från 13 års ålder sker spelet i 11-mannalag på fullstor plan.
Övrigt
Alla som tränar bör så långt det är möjligt få spela match och under matcherna bör alla få spela lika mycket. Även om det med åldern blir en större rollfördelning ska alla som vill, erbjudas möjligheten att i åtminstone någon match få prova alla positioner. Fotboll är en lagsport och det är viktigt att man inte glömmer bort hur laget fungerar som grupp. Alla ska vara med och alla ska känna att de fyller en viktig funktion. Med andra ord ska alla känna sig behövda och uppskattade.
De som är intresserade av att bli målvakter ska också erbjudas möjligheter till speciell målvaktsträning.

Riktlinjer för ungdomsfotboll

För ungdomar mellan 14 och 16 år gäller det att bedriva en verksamhet som ger bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas till den nivå de själva önskar, från elitnivå till division 7 spelare.
Nu ska spelarna i högre grad utbildas i fotbollens taktiska och tekniska grunder och tränaren ska aktivt arbeta för att så många som möjligt kan representera distriktslaget. Fortfarande gäller det emellertid att deltagarna ska ha roligt under såväl träning som match.
Träning
Cirka 2-4 ggr/vecka.
Start inomhus i januari och redan i mars (om förutsättningar finns) kan träning bedrivas utomhus på grus. Vi premierar träningsflit utan att för den skull stänga dörrar för andra aktiviteter.
Fortfarande är det viktigt med beröm och uppmuntran men nu måste även nivån på träningsövningarna ökas successivt. Detta kan ske med hjälp av större/mindre ytor, fler/färre spelare, eller t ex med fler bollar. Övningarna bör konstrueras så att de är så matchlika som möjligt.
Träningarna bör innehålla försvarsträning med press/understöd och markering, samt anfallsträning med bland annat spelavstånd, spelbredd, speldjup och uppspel. För målvakter ska erbjudas specialiserad träning och förutom övningar i fasta situationer, vid såväl försvars- som anfallsspel ska förståelse för försvarsorganisation övas in. Till exempel; zonspel/markeringsspel och kombinationsmarkering.
Matcher
Seriespel och cuper.
Övrigt
För 15- och 16-åringar gäller att vi ställer upp med det bästa laget för dagen och det är tränaren som bestämmer såväl laguttagning som coachning. Dock ska vi ha i minnet att alla som tränar ska spela matcher. Finns inte möjligheten att spela i ett annat lag ska därför även den som inte riktigt når upp till övriga lagets nivå fortfarande erbjudas plats i laget (förutsatt att träningsviljan finns).
Nu blir det också allt viktigare att varje spelare inser att fotboll är ett lagspel där alla hjälper varandra och individernas egna önskemål ibland måste stå tillbaka för lagets bästa.

Riktlinjer för ungdomsledare

Att som ledare få uppleva hur barn- och ungdomar utvecklas ger stor tillfredsställelse. Under årens lopp händer en hel del med barnens fotbollskunskaper, samtidigt som de utvecklas fysiskt, mentalt och socialt. Även idrottsledare utvecklas som människor genom att hantera grupper och samarbeta med andra ledare. Man får förmånen att bli en del i ett lag – något som är större än en själv! För alla inblandade är det en rolig, lärorik och spännande resa på väg mot målet.
Men för att resan verkligen ska nå målet krävs att alla ledare, oavsett vilken funktion man har, tar ett extra stort ansvar för att leva upp till föreningens policy. Först och främst åligger det alla ledare att läsa och följa den policy som föreningen satt upp genom denna skrift.
Därefter gäller det att komma ihåg att man som ledare ska vara ett gott föredöme för barnen och ungdomarna. Barn gör som vi gör och inte som vi säger! I den verksamhet som har med laget och föreningen att göra måste alla ledare följa sådana ledord som respekt, ärlighet och ödmjukhet. Detta gäller såväl mot laget och föreningen i sig, som mot domare, publik och alla motståndare. En ungdomsledare måste även i stridens hetta komma ihåg att man ska vara en förebild för föreningens barn- och ungdomar.
Förutom ovanstående grunder ska ledarna i ett lag:
Tillsammans med övriga ledare och lagets spelare göra upp mål med andra värden än att vinna.
Sätt prestationen före resultatet! Vi ska vara resultatmedvetna men inte resultatfixerade.
Tänk på att lagets spelare inte är vuxna och i samtal mellan ledare och spelare måste ledaren försöka anpassa sig till spelarens nivå!
Ge mycket uppmuntran och beröm!
Tänk på att spelarna kan ligga i olika utvecklingsfaser och att det inte går att jämföra en spelare med en annan. Se individen!
Glöm inte bort vissa spelare!
Anpassa övningar och krav efter ålder och färdighet!
Medverka till att spelare i laget lär sig att sköta sin personliga hygien.
Kom alltid förberedd till träningar och matcher. Spelarna måste känna att ledarna tar verksamheten på allvar.
Föra dialog med ledarna i de andra lagen i föreningen, exempelvis när spelare lånas mellan olika lag.

Vikten av föräldraengagemang

Kilafors IF är väl medvetna om vilken resurs föräldrarna är för föreningens verksamhet. Deras engagemang för barnets egen fotbollskarriär och alla arbetsinsatser för föreningen, är mycket betydelsefulla. Alla föräldrar som ställer upp för föreningen och spelarna är oerhört viktiga för verksamheten i Kilafors IF. Även det lilla har ett värde och bara att skjutsa och följa med sitt barn på match betyder mycket. Tillsammans med alla andra uppoffringar gör de små sakerna föreningen.
Föräldrar är den viktigaste kuggen i barnens utveckling och fotbollen är inget undantag. Barnets största supporter är föräldern och därför är det viktigt att föräldern hela tiden stöttar, uppmuntrar och lyssnar på sitt barn – även när det gäller fotboll. Vanligtvis finns det ingen som känner barnet så väl som föräldern. Därför bör föräldern;
Hjälpa barnet att sätta upp sina egna målsättningar!
Visa att arbete och engagemang lönar sig!
Hjälpa barnet att finna motivation!
Uppmuntra till fotboll även utanför föreningens verksamhet!
Kilafors IF strävar efter att lära barnen så mycket som möjligt om fotboll, men för att uppnå detta krävs även en hel del av barnen. Eftersom det fortfarande är barn måste föräldrarna hjälpa sina barn med dessa krav.
Det gäller att;
Vara en bra kompis och ställa upp för alla i laget!
Visa ansvar för laget och komma väl förberedd till match och träning (passa tider, meddela ledare i god tid om man inte kan komma, ha med sig rätt utrustning m.m.).
Äta och dricka rätt i samband med match och träning.
Ta ansvar för sin personliga hygien, exempelvis duscha efter match och träning.
Lära känna sin kropp. Vid sjukdom eller skada ska man avstå från match och träning.
Lära sig planera så att inte fotbollen blir en belastning.
Föräldrar är också en viktig del för stämningen runt omkring laget. Kilafors IF följer fotbollens regler och fuskar inte. Vi respekterar domarens beslut. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag, men hånar eller kritiserar inte (negativt) motståndarna.
Vi har kort och gott en god och sportsmannamässig stil både på och utanför planen. 9. Drogpolicy för Kilafors IF
För oss i Kilafors IF är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är därför viktigt att våra barn och ungdomar inte bara utvecklas åt rätt håll i sitt idrottande, utan även när det gäller andra intressen.
Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy, där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.
Här följer nu föreningens ställningstagande och gemensamma riktlinjer inom områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under, eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar inte följer våra föreskrifter har vi ett enskilt samtal med individen, samt kontaktar föräldrar.
Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att våra medlemmar inte följer våra föreskrifter leder detta till ledar- / tränarsamtal med den aktive.
Ansvaret för att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.
Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter hålls ledar- eller styrelsesamtal med den berörde.
Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsen, tränarnas och alla ledarnas.

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl, samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.
Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol tar vi kontakt med föräldrarna och vid misstanke om problem även sociala myndigheter.
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, tränarnas och alla ledarnas.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man även är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att;
Inte dricka alkohol under resa, läger eller inom annan verksamhet där man har ansvar för sina ungdomar.
Inte komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
Inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder
Glöm inte att den som uppträder i föreningens kläder är föreningens ansikte utåt!

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt;
Enskilt samtal
Erbjuder hjälp och stöttning
Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen, men även andra ledare och tränare har stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.
Dopning och narkotika
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi enligt följande;
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år
Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även tränare och alla ledare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

10 bud för fotbollsföräldrar

* Du hälsar på det andra lagets föräldrar före matchen

* Du hejar på laget på ett positivt sätt

* Du stör inte de som leder laget under matchens gång.

* Ni utser matchvärdar som tar emot motståndarna

* Du skriker inte ut din kritik mot domaren, utan respekterar domaren och hjälper denna i sin roll.

* Du ställer inte större krav på barnet än vad det kan klara av med tanke på kunnande, utveckling och ålder.

* Ni föräldrar är överens om att säga till andra föräldrar som inte agerar som föredömen.

* Det är tillåtet att förlora.

* Du stöttar lagets verksamhet genom att fråga ledarna vad du kan hjälpa till med.

* Ditt barn utbildas på lång sikt och inte för stunden.